Aktualności
O szkole
Dla kandydatów
Organy Szkoły
Osiągnięcia uczniów
Galerie
Kontakt


 

 


 Aktualności


Kontakt z sekretariatem w okresie wakacyjnym możliwy poprzez korespondencję mailową zpsmuz.niepolomice@interia.pl

Życzymy udanych i wspaniałych wakacji !!!


        Drodzy Uczniowie

     Rok szkolny 2019/20 dobiegł końca. Chyba nikt z nas nie wyobrażał sobie że będzie on przebiegał w taki sposób.

  Jednak musimy go jakoś sfinalizować. Władze naszej szkoły, zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym, podjęły decyzję o zakończeniu roku szkolnego bez zwyczajowej akademii i rozdania świadectw. Papierowe świadectwa ukończenia szkoły dostaną wyłącznie uczniowie ubiegający się o kontynuację nauki w szkołach muzycznych II-go stopnia. Ci uczniowie proszeni są o kontakt ze swoimi nauczycielami przedmiotu głównego. Świadectwa będą do odebrania w sekretariacie szkoły po 26 czerwca po telefonicznym umówieniu się.

     Pozostali z Was otrzymają drukowane świadectwa w pierwszych dniach września.

Głęboko ubolewamy nad tym że nie możemy pożegnać się z Wami w zwyczajowy sposób, ale  mamy nadzieję  że spędzicie te wakacje zdrowi i radośni.

     Z niecierpliwością oczekujemy Was w nowym roku szkolnym.

     Życzymy pięknych wakacji.

 

     W imieniu grona pedagogicznego Szkoły Muzycznej w Niepołomicach

     Mirosław Stępień


REKRUTACJA 2020/2021

DODATKOWA REKRUTACJA

Badanie przydatności uczniów - drugi termin - 18.06.2020 r.
(szczegóły niebawem)

*****

    
Ognisko Muzyczne przy Szkole Muzycznej w Niepołomicach ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021. Instrumenty na których można się uczyć to:

fortepian, skrzypce, altówka, gitara, akordeon, flet.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną.

Podanie należy wypełnić i odesłać skan podania na adres mailowy:

zpsmuz.niepolomice@interia.pl

 

Kontakt z sekretariatem Szkoły poprzez adres mailowy.

*****

Zasady obowiązujące wszystkie osoby wchodzące do szkoły
(ze względu na ogłoszony stan pandemii):

      Złożenie oświadczenia zawierającego:

  1. Wyrażenie zgody na zdalne mierzenie temperatury. Temperatura powyżej 37,4°C
    nie kwalifikuje kandydata do wejścia na teren szkoły.

  2. Oświadczenie, że nie jest w trakcie choroby Covid-19, nie jest objęty obowiązkiem kwarantanny ani nikt  z osób wspólnie zamieszkujących.

  3. Ścisłe przestrzeganie wyznaczonych godzin badania lub egzaminu /w przypadku wcześniejszego przybycia należy poczekać  przed szkołą na możliwość wejścia/.

  4. Nie poruszanie się po szkole poza wyznaczonymi na przesłuchanie miejscami oraz zastosowanie się do poniższych informacji dla rodziców.

Informacje dotyczące badania przydatności:

Oświadczenie


1.Wypełnione i wydrukowane oświadczenie należy przynieść do szkoły w dniu badania kandydata.
2. Rodzic/opiekun wchodzi TYLKO do przedsionka, gdzie powierza dziecko osobie, która odprowadzi je do sali w której odbywają się przesłuchania oraz z powrotem. Wyjątek stanowi sytuacja w której kandydat ma problemy w samodzielnym poruszaniu się.
3. Oczekując przed szkołą należy unikać grupowania się i zachowywać dystans minimum 2 metrów.
4. Kandydat przychodzi w maseczce, którą będzie mógł zdjąć na sali w której odbywa się badanie przydatności.
5. Nie wolno przynosić zbędnych rzeczy w tym maskotek, telefonów komórkowych oraz żywności.
6. Po zakończeniu przesłuchania kandydat wraz rodzicem/opiekunem proszony jest o opuszczenie terenu szkoły.
 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone w dniu 26 czerwca 2020. na stronie szkoły.

*****

     "Na podstawie § 11ba rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U.  poz. 493 z późn. zm.) oraz komunikatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie rekrutacji do szkół artystycznych  z dnia 26 maja 2020 r. w dniach od 2 czerwca 2020 r. do 5 czerwca 2020 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, będą przeprowadzane badania przydatności kandydatów do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. oraz klasy I Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Badania kandydatów polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie oraz krótkiej rozmowie z psychologiem/pedagogiem szkolnym".

     W związku z powyższym komunikatem, przesłuchania kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Niepołomicach odbędą się w dniu 05.06.2020 r. od godz. 14.00

 Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie - tel.  12 281 12 04
w dniach: 01-05.06.2020 r. w godz. 14.00-18.00

     Szkoła przeciwdziałając rozprzestrzenianiu COVID-19 podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdających, ograniczając wzajemny kontakt kandydatów.

*****

W z związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną - Szkoła prowadzi rekrutację poprzez wypełnienie KWESTIONARIUSZA oraz przesłanie go na adres zpsmuz.niepolomice@interia.plProsimy śledzić stronę - wszelkie informacje dotyczące rekrutacji będą sukcesywnie zamieszczane. Zapytania prosimy kierować poprzez e-mail.


OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice uprzejmie prosimy o dokonywanie terminowych
wpłat na Komitet Rodzicielski. Dzięki temu Nasza Szkoła funkcjonuje w obecnym
kształcie i może się rozwijać za co Wam dziękujemy.

Darowiznę w wysokości 60 złotych /1 miesiąc można przekazywać na konto:

NBP O/Kraków

Nr: 54 1010 1270 0015 5713 9134 0000

tytułem: "Darowizna na cele statutowe szkoły - Filia w Niepołomicach
oraz imię i nazwisko ucznia".

*****

Odpłatność za wypożyczony instrument należy uregulować do 15 czerwca 2020 r.

poprzez przelew na w/w konto tytułem:

"opłata za instrument - /miesiąc,-ce/ oraz imię i nazwisko ucznia".

Opłatę za instrument wypożyczony na wakacje można uregulować "z góry"
lub we wrześniu.


NAUCZANIE ZDALNE - ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 

25-29.05.2020 r.

Pani I. Turecka

Pan Sz. Tesarowicz

18-22.05.2020 r.

Pani I. Turecka

Pan Sz. Tesarowicz

11-15.05.2020 r.

Pani I. Turecka

Pan Sz. Tesarowicz

04-08.05.2020 r.

Pani I. Turecka

Pan Sz. Tesarowicz

27-30.04.2020 r.

Pani I. Turecka

Pan Sz. Tesarowicz

20-24.04.2020 r.

Pani I. Turecka

Pan Sz. Tesarowicz

06.04-10.04.2020 r.

Pani I. Turecka

Pan Sz. Tesarowicz

30.03-03.04.2020 r.

Pani I. Turecka

Pan Sz. Tesarowicz

16-20.03.2020 r.

Pani I. Turecka

Pan Sz. Tesarowicz    


W związku z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego

mającą na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Szkoła nie będzie prowadziła zajęć od 12.03.2020 r.

Od 25.03.2020 r. do 24.05.2020 r. zajęcia odbywać się będą poprzez

Nauczanie Zdalne.
 


NAUCZANIE ZDALNE   


W dniu 22.01.2020 r. (środa) z powodu Rady Pedagogicznej
zajęcia są zawieszone do godziny 16.30    


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 04.01.2020 roku odszedł od nas
nasz Drogi Kolega –
Jacek Chudziak.

Człowiek wielu talentów, erudyta, osoba kochająca ludzi i świat. Wieloletni nauczyciel trąbki
w różnych placówkach oświatowych, wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie.


Pogrzeb odbędzie się 13 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00 na Starym Cmentarzu Podgórskim.


PRZERWA ŚWIĄTECZNA  23.12.2019 r. - 06.01.2020 r.


PLAN PRZESŁUCHAŃ SEMESTRALNYCH 2019/20

 

16 grudnia 2019 r. (poniedziałek)
/FORTEPIAN GŁÓWNY, SKRZYPCE, WIOLONCZELA/

FORTEPAIN GŁÓWNY /12.30 – 14.30/
12.30 – 13.15  KLASA II
13.15 – 13.45 KLASY III+IV
13.45 – 14.30 KLASA V

SKRZYPCE + WIOLONCZELA /15.00 – 17.00/
15.00 – 16.15 SKRZYPCE
16.15 – 17.00 WIOLONCZELA
 

18 grudnia 2019 r. (środa)
/SAKSOFON, AKORDEON, GITARA, TRĄBKA, FLET/

SAKSOFON  11.00 – 12.00

AKORDEON /12.00 – 14.00/
12.00 – 12.40 KLASA II
12.40 – 13.30 KLASA III
13.30 – 14.00 KLASA IV

GITARA   14.15 – 15.00
TRĄBKA  15.00 – 15.30
FLET        15.30 – 16.00


AUDYCJE KLASOWE - I SEMESTR

 

·         2 GRUDNIA 2019 r. GODZINA 16.30  KLASA FORTEPIANU
/NAUCZYCIEL Joanna Wątroba/

·         9 GRUDNIA 2019 r. GODZINA 16.45 KLASA FORTEPIANU
/NAUCZYCIEL Dariusz Sadzikowski/ + KLASA SKRZYPIEC
/NAUCZYCIEL Mirosław Stępień/

·         11 GRUDNIA 2019 r. GODZINA 15.30 KLASA SKRZYPIEC
/NAUCZYCIEL Maria Sobeńko/

·         11 GRUDNIA 2019 r. GODZINA 17.00 KLASA WIOLONCZELI
/NAUCZYCIEL Mikołaj Pęcherski/

·         12 GRUDNIA 2019 r. GODZINA 17.00 KLASA AKORDEONU
/NAUCZYCIEL Tomasz Poręba/

·         13 GRUDNIA 2019 r. GODZINA 17.00 KLASA AKORDEONU
/NAUCZYCIEL Grzegorz Kukuła/

·         13 GRUDNIA 2019 r. GODZINA 18.00 KLASA GITARY
/NAUCZYCIEL Andrzej Świerkosz/

      17 GRUDNIA 2019 r. GODZINA 17.30 KLASA FLETU
/NAUCZYCIEL Bogdan Kawula/ + KLAS SAKSOFONU
/NAUCZYCIEL Tomasz Skiba/

15 STYCZNIA 2020 r. AUDYCJA KLAS VI FORTEPIAN GŁÓWNY
/UCZNIOWIE J. RYBKI + J. WĄTROBY + D. SADZIKOWSKIEGO/


    Uczennica Wiktoria Rusek z klasy saksofonu mgr Tomasza Skiby zdobyła II nagrodę na
IV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych "FINALIS" w Białymstoku. Wiktorii akompaniował prof. Szczepan Tesarowicz.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!


W dniach 08.11.2019 r. oraz 15.11.2019 r. (piątek) 
zajęcia z p. I. Turecką nie odbędą się.


Dzień 31.10.2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.


W dniu 15.10.2019 r. z powodu Rady Pedagogicznej zajęcia są zawieszone
 do godz. 17.00


Dzień 14.10.2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.


Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020
02.09.2019 r. (poniedziałek) godz. 17.00 MCDiS

Plan zajęć teoretycznych w roku szkolnym 2019/2020

p. I. Turecka

p. Sz. Tesarowicz